Η βουλευτική αποζημίωση

by Sotos

Με τη στοχοποίηση των υπαλλήλων της Βουλής κατά νου, πρόσεξα ότι κυκλοφόρησε σήμερα στις ειδησεογραφικές ιστοσελίδες ένας πίνακας, σύμφωνα με τον οποίο ο μισθός του Έλληνα βουλευτή (5.781 Ευρώ —κατ’ ελάχιστες αποδοχές) κατατάσσεται στην έβδομη θέση μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην πρώτη θέση φιγουράρει το ποσόν που ισχύει στην Ιταλία (11.703 Ευρώ) και ακολουθούν κατά σειρά πριν από την Ελλάδα, εκείνο που ισχύει στην Ιρλανδία (7.722 Ευρώ), στη Γερμανία (7,668 Ευρώ), στη Γαλλία (7.100 Ευρώ), στη Δανία (6.717 Ευρώ) και στο Βέλγιο (6.369 Ευρώ). Μετά, όγδοη, τοποθετείται η Βρετανία (5.478 Ευρώ).

Μια και η ως άνω κατάταξη με έβαλε σε σκέψεις, είπα να προσπεράσω τα διάφορα πρόσθετα που δεν αναφέρονται, λ.χ. έξοδα παραστάσεως, αμοιβές συμμετοχής σε επιτροπές κ.τ.τ. και να συγκρίνω τα δημοσιευμένα αυτά ποσά με τα αντίστοιχα ανά χώρα μεγέθη σχετικά με το Κατά Κεφαλήν Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν, τον ισχύοντα Κατώτατο Μισθό, καθώς και το Μέσο Όρο Απολαβών, ώστε να αποκαλυφθεί η αναλογία του κάθε βουλευτικού μισθού σε σχέση με το διαθέσιμο πλούτο και τις δυνάμεις της Οικονομίας, όπου αυτός παρέχεται. Και τι νομίζετε ότι βρήκα; Ε; Γιατί νομίζω ότι γνωρίζετε την απάντηση, χωρίς να έχετε χρεία να σας την πω εγώ;

Δεν αρκέσθηκα σε αυτό το, εδώ που τα λέμε, προφανές. Προχωρήσα και σε μια περαιτέρω σύγκριση. Αυτή τη φορά ανάμεσα στα ποσά του εν λόγω πίνακα και τα αντίστοιχα ποσά της κατάταξης με βάση τα κατά κεφαλήν δημόσια έσοδα κάθε χώρας —δηλαδή, εκείνα ακριβώς τα μεγέθη δυνάμει των οποίων στοχοποιούνται από βήματος κοινοβουλίου κοινωνικές ομάδες, τις οποίες οι απολήπτες διασύρουν με πύρινους φιλιππικούς στο όνομα της οικονομικής δικαιοσύνης, παρακαλώ· και, βέβαια, όχι απλώς διασύρουν, αλλά και καταστρέφουν, διότι ψηφίζουν μέτρα!   Ψ η φ ι ζ ο υ ν    Μ έ τ ρ α ! Και τι νομίζετε ότι βρήκα; Ε; Γιατί άραγε νομίζω ότι και ως προς αυτό γνωρίζετε την απάντηση;

Ε, ναι, λοιπόν: Οι δικοί μας βρίσκονται στην κορυφή. Πρώτοι. Μακράν πρώτοι-πρώτοι. Ειδικά ως προς το τελευταίο ερώτημα, το σχετικό με τα δημόσια έσοδα, ερώτημα το οποίο —προσοχή— συνδέεται άμεσα και με το στοιχείο της α π ο δ ο τ ι κ ό τ η τ α ς , όπως αντιλαμβάνεσθε· εκεί, λοιπόν, η αναλογία βγάζει μάτι! Να λάβετε δε υπόψη σας ότι καθόλου δεν συνυπολόγισα στην ανάλυσή μου το ασύγκριτα ακριβότερο κόστος ζωής στη Ρώμη, το Παρίσι, το Λονδίνο κ.α. Ίσα-ίσα, καλύτερα να συνεκτιμήσετε εσείς από τη μεριά σας ότι η αναλογία ως προς τα δημόσια έσοδα συνιστά κριτήριο στη βάση του οποίου οι εδώ… εθνοπατέρες δεν θα είχαν καμιά, μα καμία τύχη ούτε στον Ιδιωτικό τομέα, ούτε στο Δημόσιο –τούτα είτε στην Ευρώπη ως έχει και περιγράφεται σύμφωνα με τον κατάλογο που είδε το φως της δημοσιότητας, είτε ομοίως στην σημερινή Ελλάδα ή σε αυτήν, όπως υποτίθεται ότι την οραματίζονται και μετασκευάζουν –με τρόπο, όμως, που περνάει πάνω από τα πτώματα των υπολοίπων εκατομμυρίων.

Άξιος, άξιος ο μισθός τους!..

Υ.Γ. Φαντάζομαι δεν χρειάζεσθε τους πίνακες που κατήρτισα. Τους έχω φυλάξει, πάντως, μη τυχόν και βρεθεί κανένας… δύσπιστος και… σχολαστικός.