Θεωρία Συνόλων

by Sotos

Προχθές έγραφα ότι τα πράγματα είναι απλά· έκανα λάθος. Όχι ότι δεν είναι απλά, αλλά ότι τελικά, από ό,τι βλέπω, είναι πολύ απλούστερα από όσο τα παρουσίασα.

Την ελληνική κοινωνία αποτελούν τρία σύνολα ανθρώπων: Η πολιτική τάξη (σύνολο Α), η οικονομική τάξη (σύνολο Β) και ο λαός (σύνολο C).

Η ελληνική κοινωνία προσβάλλεται βάναυσα. Η πολιτική τάξη (σύνολο A) υποστηρίζει ότι έχει επωμισθεί την ευθύνη να κρατήσει την ελληνική κοινωνία (A και B και C) στη ζωή, ότι γι αυτό το λόγο πρέπει να παραμείνει πρωτίστως όρθια η ίδια (A), και ότι η σωτηρία της ελληνικής κοινωνίας (A και B και C) περνάει μέσα από οικονομικά μέτρα, δηλαδή εν τέλει πάνω από το λαό (C), αλλά και μέσα από την οικονομικη τάξη (B), η οποία επίσης πρέπει να μείνει όρθια για τον ίδιο λόγο. Ο λαός (C) θα μείνει όρθιος, αν μείνουν όρθια τα δύο προηγούμενα (Α και Β).

Τα τρία σύνολα ανθρώπων (Α, Β και C) που αποτελούν την ελληνική κοινωνία τέμνονται, όπως βλέπουμε και στην εικόνα. Μέσα εκεί όπου τέμνονται, δηλαδή στις τομές, βρίσκονται τα μέλη ή των εκάστοτε δύο (Α∩Β, Α∩C, B∩C) είτε και των τριών συνόλων (A∩B∩C)· αυτοί έχουν αναλάβει να πείσουν τον υπόλοιπο λαό (C) ότι ο θάνατός του είναι η ζωή του. Την τεχνική τους τα μέλη αυτά την αντλούν από την εμπειρία, που απέκτησαν από το γεγονός ότι συνειδητά ή ασυνείδητα ανήκουν ταυτοχρόνως σε περισσότερα από ένα σύνολα. Δια παν ενδεχόμενο, τα τρία σύνολα (Α+Β+C) έχουν βαφτισθεί Ελλάδα και Πατρίδα. Απλά πράγματα· και μάλιστα καθόλου, μα καθόλου απλουστευτικά.

Μέχρι στιγμής, σε αυτό το επίπεδο ανάλυσης είμαστε στο Γυμνάσιο. Δεν θα το περιγράψω και με όρους Δημοτικού Σχολείου, γιατί θα με πουν λαϊκιστή ή κάτι άλλο, που θα προτιμούσα για την ώρα να το αποφύγω.