Θαυμάζοντας

by Sotos

Ο έχων την ευθύνη της κοσμικής εξουσίας στη χώρα μας εναποθέτει τις ελπίδες του στην Παναγία. Από την άλλη, ο έχων την ευθύνη της πνευματικής εναποθέτει τις ελπίδες του στο λαό. Η Ελλάδα δεν είναι θεοκρατική· είναι απλώς θεϊκή, ένα σκέτο θαύμα. Μόλις εννόησα σε όλο του το μεγαλείο γιατί το ρήμα «θαυμάζω» ουσιαστικά σημαίνει απορώ…