Καλή Ανάσταση!

by Sotos

Σκαρωμένο πριν από πολλά χρόνια από ένα παλαιό συμμαθητή ονόματι Κώστα Αντωνάκο, το αφιερώνω σε όσους έμειναν για το Πάσχα εντός των τειχών και ιδιαίτερα σε εκείνους, που πάντως "είχαν από πολλών ετών την συνήθειαν να εορτάζουν εκτός του Άστεως το Άγιον Πάσχα", όπως λέει και ο κυρ-Αλέξανδρος.